• Jaja

    Jaja są produktem wysokowartościowym. Białko jaja kurzego ma wysoką wartość biologiczną. W samym żółtku, obok znacznych ilości białka, znajduje się także łatwo przyswajalny tłuszcz oraz […]

  • Żywienie lecznicze

    Żywienie lecznicze w całokształcie opieki nad chorym zajmuje równorzędne miejsce z leczeniem farmakologicznym, a często nawet pierwszoplanowe. Celem postępowania dietetycznego jest zapewnienie choremu dobrego stanu […]

  • Metabolizm

    Metabolizm białek – białko ulega w jelicie wchłonięciu w postaci aminokwasów, które w wątrobie są spalane lub kondensowane na białko ustrojowe. W ten sposób powstają […]

Kategorie