Dieta w marskości wątroby

Dieta w marskości wątroby zależy w dużej mierze od okresu choroby. Zasady leczenia dietetycznego w wyrównanej marskości wątroby są takie same, jak zasady przedstawione w wirusowym zapaleniu wątroby w okresie zdrowienia.

Trudne zadanie dla lekarza stanowi ustalenie diety pacjentowi, kiedy choroba znajduje się w stanie wyraźnego rozwoju. Wówczas zakres wydolności wątroby, ze względu na stopniowe zmniejszenie ilości czynnego miąższu (komórek), jak i ze względu na zmniejszenie zakresu wydolności pozostałych komórek, ulega  Cel diety. Celem diety w wirusowym zapaleniu wątroby (okres zdrowienia) i w wyrównanej marskości wątroby jest:

– ochrona chorego narządu przed przeciążeniem,

– dostarczenie ustrojowi wszystkich niezbędnych składników pokarmowych.

Ogólne właściwości diety. Dieta w wirusowym zapaleniu wątroby i w wyrównanej marskości wątroby powinna być pełnoenergetyczna, łatwo strawna i odpowiadająca fizjologicznym wymaganiom żywienia ludzi zdrowych. Zapotrzebowanie energetyczne pacjenta o prawidłowej masie, prawidłowym stanie odżywienia i o zajęciu siedzącym wynosi ok. 167 kJ/kg masy ciała (40 kcal) na dzień, tj. 10 032-M1 290 kJ (2400-T-2700 kcal).

W ostatnich latach uległy rewizji poglądy na ilość białek, tłuszczów i cukrowców w diecie osób po przebytym wirusowym zapaleniu wątroby oraz pacjentów z marskością wyrównaną wątroby. Ilość białka nie powinna przekraczać 120 g na dzień, odstąpiono od podawania znacznych ilości białka (160-M 80 g). Obserwacja chorych, którzy przebyli wirusowe zapalenie wątroby, nie wykazuje przewagi stosowania diety wysokobiałkowej nad dietą o normalnej zawartości białka. Istotne znaczenie ma natomiast wartość biologiczna spożywanego białka, należy stosować.

Podobne wpisy