Dieta zawierająca 35-40 g białka na dobę

Dieta zawierająca 35-40 g białka na dobę oraz dieta Giordano-Giovanetti są w stanie utrzymać dodatni bilans azotowy pod warunkiem, że pokrywają one zapotrzebowanie na wszystkie aminokwasy egzogenne. Bez spełnienia tego warunku dieta nie zabezpieczy chorego przed utratą białka ustrojowego. Aby w 40 g białka podać wystarczającą ilość aminokwasów egzogennych, trzeba dietę w znacznej mierze oprzeć na produktach zawierających białko zwierzęce.

Diety typu Giordano-Giovanetti zabezpieczają pokrycie zapotrzebowania na aminokwasy egzogenne tylko dla-tego, że wszystkie produkty białkowe są pochodzenia zwierzęcego. Tego typu niskobiałkowe diety są w stanie utrzymać dodatni bilans azotowy także i dlatego, że mocznik może być wykorzystany do syntezy aminokwasów endogennych.

Podobne wpisy