Kamica żółciowa

Kamica żółciowa jest stanem patologicznym, zależnym od wytrącania się składników żółci w drogach żółciowych. Choroba ta jest bardzo częsta, dotyczy ona szczególnie ludzi otyłych. Złogi w drogach żółciowych składają się głównie z cholesterolu. Przyczyny prowadzące do kamicy żółciowej nie są jeszcze ostatecznie wyjaśnione. Wydaje się, że w powstawaniu choroby odgrywa rolę wiele czynników, wśród których można wymienić zastój żółci, zaburzenie przemiany cholesterolu, zmiany fizyko-chemiczne żółci, czynniki hormonalne.

Kamicy żółciowej często towarzyszy przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych prze-biegające z okresowymi zaostrzeniami. Choroba ta może prowadzić wtórnie do uszkodzenia miąższu wątroby.

Podobne wpisy