KULTURA ZAWODU DIETETYKA

Wychowanie i ukształtowanie charakteru przyszłego pracownika zakładu żywienia zbiorowego, w tym wypadku żywienia dietetyczno-leczniczego, odgrywa bardzo ważną rolę społeczną.

Dietetyk musi wyróżniać się w szczególny sposób poczuciem odpowiedzialności za zdrowie pacjentów, czy konsumentów rozumiejąc, że nie tylko od lekarza, ale także od jego sumiennie wykonywanej pracy zależy szybszy ich powrót do zdrowia i czynnego życia.

Technik dietetyk musi znać zasady żywienia człowieka zdrowego, aby umieć je modyfikować w zależności od rodzaju choroby i wskazań lekarskich. Aby sprostać tym zadaniom, powinien on mieć właściwe kwalifikacje konieczne da wykonywania tego zawodu, takie jak:

– umiejętność właściwego korzystania z nabytych wiadomości ogólnych dotyczących zasad żywienia, nauki o produktach i ich przechowywaniu, technologii sporządzania posiłków itp.,

– znajomość ogólnej budowy, właściwości i funkcjonowania poszczególnych układów organizmu ludzkiego oraz zmian zachodzących w nich pod wpływem choroby,

– wysoka kultura osobista, poczucie estetyki, łagodność i życzliwy stosunek do ludzi,

– odznaczać się pedantyczną czystością osobistą, miejsca pracy i wykonywanych czynności,

– być systematycznym, obowiązkowym i mieć poczucie odpowiedzialności za powierzone obowiązki,

– cechować go powinny prawidłowo rozwinięte zmysły wzroku, smaku i powonienia, aby planując i układając jadłospis dobierał je zarówno pod względem smakowym, zapachowym, jak i kolorystycznym, co wpływa korzystnie na pobudzenie apetytu zwłaszcza u ludzi chorych.

Jedną z ważniejszych zalet, która powinna cechować technika dietetyka – pracownika zakładu żywienia zbiorowego, jest takt i umiejętność współżycia z ludźmi. Przejawiać się to powinno na terenie zakładu pracy wśród pracowników, jak również w stosunku do konsumentów.

Podobne wpisy