ORGANIZACJA PRODUKCJI POSIŁKÓW DIETETYCZNYCH

Otwartymi zakładami żywienia zbiorowego, które prowadzą żywienie dietetyczne, są jadłodajnie dietetyczne oraz restauracje zwłaszcza kategorii Lux i I. Są one obowiązane mieć w swojej karcie – menu – zestaw potraw dietetycznych, łatwo strawnych, z których konsument mógłby wybrać odpowiednie dla siebie potrawy.

Stołówki przyzakładowe, studenckie i szkolne często prowadzą kąciki dietetyczne, stosując system szablonowy, w którym jest kilka diet grupujących różne schorzenia z podobnymi wskazaniami dietetycznymi. Zakłady te opierają swoją produkcję na recepturach potraw dietetycznych, których skład i sposób przygotowania pozwala na zastosowanie w żywieniu ludzi z różnymi schorzeniami, jak np.: choroby przewlekłe układu pokarmowego, schorzenia przemiany materii.

Każdy zakład przygotowujący posiłki dietetyczne jest obowiązany dysponować warunkami lokalowymi odpowiadającymi normatywom przestrzennym, opracowanym przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług i Państwową Komisję Norm.

Podobne wpisy