Wydzielanie soku żołądkowego

Wydzielanie soku żołądkowego jest regulowane dwoma zasadniczymi drogami: nerwową i hormonalną. Bodźcem do wydzielania nerwowego są doznania zmysłowe i psychiczne. Widok lub zapach pokarmu, a nawet rozmowa o nim, gdy człowiek jest głodny, powoduje oprócz wydzielania śliny, również wydzielanie soku żołądkowego (faza nerwowa). W chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy faza nerwowa jest wybitnie zwiększona. Następny okres wydzielania soku żołądkowego nazywa się fazą chemiczną, którą regulują czynniki hormonalne. Rozpoczyna się ona z chwilą, kiedy pokarm dostaje się do żołądka. Czynnikiem pobudzającym wydzielanie soku żołądkowego w fazie chemicznej jest gastryna, hormon wytwarzany przez błonę śluzową okolicy przedodźwiernikowej żołądka. W tej drugiej fazie (chemicznej) pokarm zawarty w żołądku stykając się z błoną śluzową wywołuje uwalnianie gastryny do krwiobiegu. Podwyższone stężenie gastryny we krwi jest bodźcem do wzrostu wydzielania soku żołądkowego.

Podobne wpisy