Żywienie lecznicze

Żywienie lecznicze w całokształcie opieki nad chorym zajmuje równorzędne miejsce z leczeniem farmakologicznym, a często nawet pierwszoplanowe. Celem postępowania dietetycznego jest zapewnienie choremu dobrego stanu odżywienia poprzez dostarczenie wszystkich składników pokarmowych w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu.

Dieta w żadnym schorzeniu nie może spowodować niedoborów składników pokarmowych. Dlatego każda dieta lecznicza jest opracowana na podstawie zasad żywienia człowieka zdrowego i polega na zmianach i przystosowaniu tego żywienia poprzez różne modyfikacje do potrzeb chorego ustroju.

Najszersze zastosowanie, szczególnie w lecznictwie schorzeń przewodu pokarmowego, ma tzw. dieta łatwo strawna, z której wykluczono produkty trudno strawne oraz sposoby przyrządzania potraw czyniące je trudno strawnymi. Dieta ta zawiera składniki energetyczne, budulcowe oraz regulujące w ilościach zalecanych w żywieniu ludzi zdrowych. W zasadzie obecnie obowiązuje niewiele diet specjalistycznych dotyczących poszczególnych schorzeń, a i one wszystkie wywodzą się z założeń diety łatwo strawnej.

Na specjalne podkreślenie zasługuje postępowanie dietetyczne w tzw. metabolicznych chorobach cywilizacji ze względu na powszechność występowania i szkodliwość społeczną tych schorzeń. Miażdżyca, otyłość i cukrzyca stanowią obok chorób nowotworowych największe zagrożenie dla sprawności fizycznej i życia człowieka. Ważną rolę w leczeniu i profilaktyce tych chorób odgrywa odpowiednio prowadzone żywienie dietetyczne. Osoby pracujące cierpiące na wymienione schorzenia są najczęściej konsumentami stołówek przyzakładowych oraz zakładów gastronomicznych i jadłodajni dietetycznych. Z tego powodu placówki te powinny w swoich jadłospisach uwzględnić potrawy dla dużej liczby konsumentów z tego rodzaju schorzeniami oraz dla osób, które prowadzą profilaktykę tych chorób.

Podobne wpisy